ที่ดินถูกคนบุกรุกเข้าไปอยู่ทำอย่างไร

อีกหนึ่งปัญหาที่เจ้าของที่ดินตามต่างจังหวัดหรือชนบท มักจะพบเจอกันอยู่อย่างเสมอ และจัดเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หาทางแก้ค่อนข้างยาก อีกทั้งยังเป็นไปด้วยความลำบากใจ นั่นก็คือซื้อที่ดินไว้แล้วมีผู้บุกรุกเข้ามาอยู่อาศัยหรือประกอบกิจกรรมทางการเกษตรกรรม หรือปลูกที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ซึ่งที่ดินเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่มีค่าเป็นอย่างมากและไม่ได้ซื้อหากันได้ง่าย...

Read More
We use cookies to give you the best experience.