ที่ดินปล่อยร้างเสียภาษีหรือไม่

สำหรับนิยามของคำว่าที่ดินปล่อยร้างนั้น มีผู้ให้คำนิยามหลายรูปแบบทั้งนี้มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ถือครองพื้นที่นั้น ๆ, ขนาดพื้นที่, การปล่อยว่างโดยที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอันใดและอื่น ๆ และเมื่อมองเจาะลึกในเรื่องของที่ดินปล่อยร้างให้ลงลึกมากขึ้นเข้าไปอีก...

Read More
We use cookies to give you the best experience.