ที่ดินแบ่งเช่า

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่โครงการ : 39ไร่

พื้นที่เช่า : โครงการเริ่มแบ่งให้เช่า ขนาด 100 ตร.ม.ขึ้นไป

แผนผังโครงการ

สาธารณูปโภค

ท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในโครงการ มาตรฐานอุตสาหกรรม

 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามจุดรอบโครงการ

 พนักงานรักษาความสะอาด และระบบกำจัดขยะส่วนกลาง

 มีกล้องวงจรปิดตรงทางเข้า-ออกของโครงการ

 ถนนหลักภายในโครงการ ลาดคอนกรีต  บรรยากาศธรรมชาติร่มรื่น