สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหาโรงงานให้เช่า ก็ย่อมจะต้องเลือกสถานที่ที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของตนเอง เพราะในปัจจุบันเราสามารถหาโรงงานให้เช่าได้มากมายหลายพื้นที่ เช่น ถ้าอยาก เช่าโรงงาน รังสิต ก็สามารถไปเลือกดูตามทำเลได้ นอกจากเราจะต้องดูทำเลที่ดีและเหมาะสมแล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ อีกด้วย หากคุณกำลังมองหาโรงงานให้เช่าอยู่นั้น ลองมาดูปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกที่ตั้งโรงงานกันว่า ควรเลือกอย่างไร ถึงจะได้โรงงานที่ตรงใจ และตอบสนองลูกค้าได้ดีที่สุด

1. เลือกจากต้นทุน
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เรื่องของค่าเช่าเป็นปัจจัยแรก ๆ ที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกโรงงาน เพราะต้องดูต้นทุนและความคุ้มค่าของสถานที่ตั้งโรงงานที่เราสนใจจะเช่าด้วย ว่าเหมาะสมและตอบโจทย์ต่อธุรกิจแค่ไหน รวมถึงต้องประเมินค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากค่าเช่าร่วมด้วย แล้วลองคำนวณดูว่า หากรวมค่าใช้จ่ายสุทธิทั้งหมดแล้วนั้น ถ้าเราเลือกโรงงานนี้แล้วจะคุ้มทุนหรือไม่

2. เลือกจากทำเล
ปัจจัยที่สำคัญรองลงมาจากต้นทุนก็คือทำเล ทำเลที่ตั้งของโรงงานนั้นควรจะต้องสะดวกกับการเดินทาง มีระบบขนส่งต่าง ๆ ที่สามารถทำให้ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์สามารถเดินทางมายังโรงงานของเราได้ง่าย เพื่อให้การทำธุรกิจของเรานั้นไม่สะดุดหรือติดขัด ยิ่งเป็นทำเลที่ดี และมีสาธารณูปโภคครบครัน ก็จะยิ่งทำให้เราได้โรงงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างถ้าใครสนใจ เช่าโรงงาน รังสิต ก็ควรจะต้องไปดูที่สถานที่จริง ว่าในทำเลนั้นมีโรงงานให้เช่าบริเวณไหนบ้าง

3. เลือกจากสถานที่ที่อยู่ใกล้กับบริษัทขนส่ง
สำหรับธุรกิจที่ต้องมีการขนส่งหรือขนย้ายสินค้า การเลือกที่ตั้งโรงงานให้อยู่ใกล้กับบริษัทขนส่งต่าง ๆ หรืออยู่ใกล้กับระบบคมนาคมอย่าง สนามบิน ท่าเรือ หรือสถานีรถไฟ ก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับคุณได้มาก

4. เลือกจากที่ตั้งของลูกค้า
หากเราต้องมีการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าแล้วนั้น การเลือกที่ตั้งโรงงานให้อยู่ในละแวกเดียวกัน หรือใกล้กับลูกค้า ก็จะทำให้การขนส่งสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ลดระยะเวลาและประหยัดต้นทุนได้ รวมถึงยังส่งผลดีต่อลูกค้าที่จะได้รับความสะดวก สบาย และประทับใจอีกด้วย

5. เลือกจากสภาพของโรงงาน
การจะเลือกที่ตั้งโรงงานที่เราต้องการเช่านั้น ควรดูสภาพของโรงงานนั้น ๆ ด้วย ว่าโรงงานมีสภาพเก่าใหม่แค่ไหน มีขนาดพื้นที่โดยรอบเท่าไหร่ รวมถึงมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการทำธุรกิจของเราหรือไม่ และดูจากระบบสาธารณูปโภคด้วยว่าครบตามปัจจัยพื้นฐานหรือเปล่า เช่น มีการวางระบบไฟฟ้าอย่างดี มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม มีมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

6. เลือกจากสภาพแวดล้อมภายนอก
การเลือกที่ตั้งโรงงานที่ดีและเหมาะสมนั้น ไม่ใช่แค่ปัจจัยอื่น ๆ ดังที่กล่าวไปเท่านั้น แต่เรื่องของสภาพแวดล้อมก็สำคัญ เช่นว่า โรงงานนั้นตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ใดบ้าง มีสภาพอากาศเป็นอย่างไร รวมถึงมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติธรรมชาติหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ผู้เช่าต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย

7. เลือกจากความสามารถของแรงงาน
หากเรามีตัวเลือกของโรงงานที่ต้องการแล้ว เช่น จะ เช่าโรงงาน รังสิต ก็ควรมองหาแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง ว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพราะหากว่าเราเลือกโรงงานที่อยู่ห่างไกลความเจริญ หรือไกลชุมชนและผู้คนจนเกินไปนั้น ก็อาจทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ ดังนั้น การมองหาแรงงานที่อยู่ในทำเลที่ตั้งของโรงงานจึงเป็นอีกเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ

นอกไปจากนี้แล้ว ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งของโรงงาน ยังมีเรื่องของมาตรฐานต่าง ๆ ที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกที่ตั้งโรงงานด้วย ดังนี้

โรงงานมีขนาดกำลังไฟฟ้าเท่าไหร่ ใช้กระแสไฟฟ้าแบบใด มีมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่
โรงงานมีระบบป้องกันอัคคีภัยหรือไม่ เพราะการป้องกันไฟไหม้โรงงานเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ผลิตและจัดเก็บสินค้าจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติได้ การมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ดี ก็จะทำให้ธุรกิจของเราเสียหายน้อยลง

โรงงานมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างไร มีการดูแลตรวจตรา หรือคัดกรองคนเข้า-ออกอย่างไร เพื่อไม่ให้คนนอกเข้ามาสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหายภายในพื้นที่ของโรงงาน มีกล้องวงจรปิดติดทุกพื้นที่ที่สำคัญหรือไม่ เพราะนอกจากความปลอดภัยที่ต้องระวังจากคนนอกแล้ว ก็ควรมีระบบความปลอดภัยต่อพนักงานภายในโรงงานด้วยเช่นกัน

โรงงานมีพื้นที่จอดรถสำหรับรถเทรลเลอร์หรือไม่ ธุรกิจบางประเภทอาจมีความต้องการในการใช้รถเทรลเลอร์ในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้า โรงงานที่ให้เช่าก็ควรจะมีพื้นที่สำหรับจอดรถเทรลเลอร์และมีความสูงเพียงพอด้วย เพื่อสะดวกในการทำงาน
โรงงานมีพื้นที่จอดรถทั่วไปหรือไม่ การที่โรงงานมีพื้นที่จอดรถ ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการเข้ามาติดต่อกับโรงงานของเรา นอกจากจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบการและบริษัทอีกด้วย เพราะการจะไปติดต่อธุรกิจใด ๆ หากไม่สะดวกในการจอดรถ ก็จะสร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้ที่มาติดต่อได้ ดังนั้น การมีพื้นที่สำหรับจอดรถ จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเลือกที่ตั้งโรงงานด้วย

การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก อย่างการจะ เช่าโรงงาน รังสิต หรือเช่าโรงงานที่ทำเลที่ตั้งอื่น ๆ ก็ต้องพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดดังที่กล่าวไป เพื่อให้โรงงานของคุณมีภาพรวมที่ดีและปลอดภัยทั้งกับพนักงานและผู้มาเยือน นอกจากจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับบริษัทได้แล้วนั้น การเลือกที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม ยังจะทำให้คุณสามารถลดต้นทุน ได้อีกด้วย

Author avatar
admin
https://poonsubrangsit.com

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.