ปัจจุบันการเช่าโกดังหรือคลังสินค้าเอาไว้เก็บของนั้น ได้เป็นตัวเลือกที่ผู้ประกอบการนิยม เพราะสะดวกสบาย และประหยัดเงินทุนได้มากกว่าสร้างโกดังเอง แถมยังมีข้อดีมากมายจึงทำให้หลายคนตัดสินใจเลือกเช่าโกดัง แต่ก่อนที่เราจะทำการ เช่าโกดังเก็บของ นั้น มีสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ก่อน นั่นก็คือ เรื่องของการทำสัญญา และเพื่อให้คุณได้เตรียมพร้อมก่อนทำการเช่าโกดัง เรามารู้ถึงสิ่งสำคัญต่าง ๆ ที่ควรจะต้องรู้กัน ว่ามีอะไรบ้าง

ข้อดีของการเช่าโกดัง

ก่อนจะไปเรียนรู้ถึงเรื่องของการทำสัญญาเช่าโกดัง เรามารู้ถึงข้อดีของการเช่าโกดังกันก่อน ดังนี้

1. ช่วยประหยัดเงินทุน

เพราะเงินทุนที่ใช้ในการ เช่าโกดังเก็บของ นั้น น้อยกว่าการก่อสร้างโกดังหรือโรงงานขึ้นใหม่ ทำให้เรามีเงินทุนหมุนเวียนที่จะนำไปใช้ในการเริ่มธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจ ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบลดปัญหาเรื่องการเงินลงไปได้

2. ขยับขยายได้ง่าย

ด้วยเพราะเป็นการเช่า ทำให้ผู้ประกอบการสามารถโยกย้ายได้ง่าย เมื่อวันหนึ่งธุรกิจมีการขยับขยาย และจำเป็นต้องใช้โกดังที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ก็สามารถเปลี่ยนสถานที่เช่าได้เลย ทำให้มีความยืดหยุ่นกว่า และไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืองบที่บานปลายจากการขยายโกดังอีกด้วย

3. ไม่ต้องมีเงินสำรองไว้สำหรับค่าซ่อมบำรุง

เมื่อเราเช่าโกดังแล้วนั้น ก็แค่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น และจ่ายค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา แต่ไม่จำเป็นต้องเตรียมเงินไว้สำหรับซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ในกรณีที่มีความเสียหายของโกดัง เพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าของโกดังแทน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อระบุในสัญญาเช่าด้วยว่า ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เช่านั้นมีอะไรบ้าง

4. ประหยัดเวลาในการเริ่มธุรกิจ

เนื่องจากการสร้างโกดังนั้น ต้องใช้เวลาเป็นปีหรือหลายเดือนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้การเข้าใช้งานอาจล่าช้ากว่าที่ต้องการ แต่การเช่าโกดัง เราสามารถย้ายเข้ามาประกอบธุรกิจได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและยังสะดวกสบายกว่า ทั้งยังทำให้เราไม่พลาดโอกาสสำคัญทางธุรกิจอีกด้วย

5. มีทางเลือกเยอะ

เพราะว่าในปัจจุบันมีโกดังคลังสินค้าให้เช่าจำนวนมาก ที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ตามทำเลที่ตั้งที่ต้องการ ทั้งยังมีขนาดอาคาร รูปแบบ และราคา ที่แตกต่างกันออกไป เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเลือก ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบโกดังแต่ละแห่ง และเลือกสถานที่ที่ตอบโจทย์และตรงกับการใช้งานของธุรกิจของเรามากที่สุดได้

ข้อควรรู้ ก่อนทำสัญญาเช่า

การ เช่าโกดังเก็บของ นั้น มีข้อดีหลายอย่างตามที่กล่าวไป หากว่าเราตัดสินใจแล้วว่าอยากจะเช่าโกดังไว้เป็นคลังสินค้าของเราแล้วนั้น ก่อนจะทำสัญญาเช่า มีสิ่งที่เราต้องรู้ ดังนี้

1. อ่านสัญญาเช่าให้ละเอียด

เพราะก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาเช่าใด ๆ เราควรอ่านรายละเอียดในสัญญานั้นให้ละเอียดและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าระบุไว้ หรือเรื่องของระยะเวลาในการเช่า ซึ่งโดยปกติแล้ว สัญญาเช่าจะมีอายุ 3 ปี และอย่าลืมพิจารณาให้ดีในเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างค่าเช่า ค่ามัดจำ และค่าเช่าล่วงหน้าที่ต้องจ่าย ก่อนทำการเซ็นสัญญาด้วย

2. ตรวจสอบเรื่องภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ปกติแล้วการเช่าโกดังหรือคลังสินค้านั้น ผู้เช่าจะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของค่าเช่า และต้องมีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีอัตราการเสียภาษีตามราคาประเมินทรัพย์สิน ซึ่งต้องตกลงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ โดยต้องระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากค่าเช่า ตามแต่ผู้ให้เช่าจะกำหนด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง เป็นต้น

3. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในสัญญาเช่าจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนใดบ้าง ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น หรือผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รักษาดูแลส่วนไหนเอง เพื่อจะได้ไม่เกิดกรณีพิพาทในภายหลัง

4. การทำประกันภัยโกดัง

ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยในส่วนของตัวอาคาร หรือประกันภัยในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้เช่า ในสัญญาจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ใครจะเป็นคนทำประกันภัยนี้ โดยจะรับผิดชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือรับผิดชอบร่วมกัน ก็อยู่ที่ข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ซึ่งการทำประกันภัยนั้น ก็เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

5. อย่าลืมตรวจสภาพโกดังก่อนเช่า

ข้อสำคัญอย่างสุดท้ายก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่า ผู้เช่าควรตรวจตราสภาพของโกดังให้ดีเสียก่อน รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคาร ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่มีส่วนไหนทรุดโทรม หรือต้องซ่อมแซม หรือไม่ หากว่ามีควรรีบแจ้งผู้ให้เช่าให้เรียบร้อย เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นี้ได้อย่างคุ้มค่ากับค่าเช่าที่ต้องจ่ายไป และไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ให้เช่าได้

เพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะเซ็นสัญญา เช่าโกดังเก็บของ ผู้เช่าควรอ่านรายละเอียดข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาให้ละเอียดรอบคอบ เพราะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราเองทั้งสิ้น และหากว่ามีข้อสงสัยตรงไหน หรือในสัญญาระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ควรรีบทวงถามจากผู้ให้เช่า เพื่อจะได้แก้ไขหรือทำความเข้าใจให้ถูกต้องและตรงกันทั้งสองฝ่าย จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนั่นเอง

Author avatar
admin
https://poonsubrangsit.com

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.