เนื่องจากการทำธุรกิจนั้น การมีสถานที่เก็บสินค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบางธุรกิจ จึงทำให้ผู้ประกอบการเริ่มมองหาโกดังให้เช่าไว้ตอบสนองธุรกิจของตนเอง โดยหากว่าเพิ่งเริ่มทำธุรกิจ ก็อาจจะมองหาโกดังที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าแล้วนั้น ยังทำให้เราสามารถขยับขยายเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่งแม้ว่าการเช่าโกดังจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการสร้างอาคาร แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าเช่าเลย ใครที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจและมองหาโกดังอยู่นั้น มาดูกันว่าค่าใช้จ่ายในการ เช่าโกดังขนาดเล็ก นั้น มีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้อง

ก่อนจะเช่าโกดัง ต้องรู้อะไรบ้าง?

ก่อนอื่นเลย เราควรพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดี ก่อนที่จะเช่าโกดัง โดยสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลของโกดังต่าง ๆ ที่มีให้เช่า แล้วนำมาเปรียบเทียบราคา รวมถึงควรพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้ด้วย ได้แก่

1. ดูทำเลที่ตั้ง

การเลือกโกดังที่ให้เช่านั้น ทำเลถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องเลือกให้เหมาะสมและสะดวกต่อธุรกิจของเรา โดยต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย และไม่สุ่มเสี่ยงกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม รวมถึงควรมีระบบคมนาคมและการขนส่งที่ดีและสะดวก

2. ขนาดพื้นที่ของโกดัง

นอกจากจะเลือกจากขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราแล้ว ยังต้องเผื่อพื้นที่ว่างไว้สำหรับการเพิ่มปริมาณของสินค้าในอนาคตอีกด้วย เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเช่าโกดังเพื่อเก็บของเพิ่ม ให้เป็นการเพิ่มต้นทุนไปเสียเปล่า ๆ

3. จุดขนถ่ายสินค้า

อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่า โกดังที่เราเช่านั้นมีจุดขนถ่ายสินค้าที่ดีและเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ และมีจุดขนถ่ายสินค้าเป็นแบบไหน เหมาะสมกับธุรกิจของเราหรือเปล่า รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าโกดังนั้นอยู่ใกล้กับบริการขนส่งหรือไม่ เพราะจะส่งผลช่วยให้การจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าสะดวกและรวดเร็วขึ้น

4. สิ่งอำนวยความสะดวก

แม้ว่าโกดังสินค้าจะต่างจากสำนักงานทั่วไป แต่ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน อย่างสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมที่ครบครัน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาณโทรศัพท์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่าง ห้องน้ำ ที่จอดรถ มีไว้รองรับในการใช้งานหรือไม่

เมื่อเราค้นหาโกดังที่ต้องการเช่าได้แล้ว และมีเงื่อนไขตรงตามจุดประสงค์ ก่อนจะ เช่าโกดังขนาดเล็ก นั้น มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราต้องรู้ มาดูกัน

ค่าใช้จ่ายหลักในการเช่าโกดัง

1.  ค่าเช่า

แน่นอนว่าเมื่อเราทำการเช่าโกดังสักแห่ง ค่าใช้จ่ายแรกเลยก็คือ ค่าเช่า โดยปกติแล้วค่าเช่าจะคิดตามขนาดพื้นที่ของโกดังสินค้านั้น ๆ และคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งจะยังไม่รวมค่าภาษี ค่าบริการ ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ตกลง ค่าเช่าจะถูกหรือแพงแค่ไหนนั้น โดยมากขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ รวมถึงความเก่าใหม่ของตัวอาคาร และบริการเสริมหรือฟังก์ชันพิเศษต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่ามีไว้บริการด้วย

2. ค่ามัดจำ

การทำสัญญาเช่าโกดังหรือคลังสินค้า จะต้องจ่ายค่ามัดจำเท่ากับค่าเช่าที่เราต้องจ่ายรายเดือน โดยอาจจะคิดอยู่ที่มัดจำ 2-4 เดือนของค่าเช่า แล้วแต่ผู้ให้เช่าจะกำหนด และผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำนี้คืนเมื่อเช่าจนครบสัญญา ค่ามัดจำในส่วนนี้ เราสามารถตกลงกับผู้ให้เช่าได้ หากพบว่ามีการเรียกเก็บมากจนเกินไป เพื่อให้เหมาะสมกับโกดังที่จะเช่า

3. ค่าเช่าล่วงหน้า

เมื่อทำการ เช่าโกดังขนาดเล็ก อาจต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าก่อนด้วย ปกติแล้วจะไม่เกิน 1-2 เดือนของค่าเช่า ผู้เช่าจึงควรเตรียมเงินในส่วนนี้ไว้ด้วย แต่หากผู้ให้เช่าเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหลายเดือนเกินไป ก็สามารถเจรจาต่อรองได้เช่นกัน เพื่อที่เราจะได้เก็บเงินบางส่วนไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้ในธุรกิจต่อไปได้

ค่าภาษีโดยทั่วไปจะต้องเสียภาษีด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เป็นภาษีที่ผู้ประกอบการหรือผู้เช่า ต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย 5% ของค่าเช่า และต้องทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินหรือผู้ให้เช่าทุกครั้ง

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ค่าเช่าโกดังจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากมีบริการอื่นที่นอกเหนือไปจากค่าเช่า เช่น ค่าส่วนกลาง ถ้าผู้ให้เช่ามีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ค่าบริการนั้นจะต้องถูกนำมาคิดภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ 7

3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีในส่วนนี้จะคิดเป็นอัตรา เริ่มที่ 0.3% หากมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ไปจนถึง 0.7% หากมีมูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้รับชอบภาษีในส่วนนี้

4. อากรแสตมป์

ในการทำสัญญาเช่าโกดังนั้น สัญญาจะต้องมีการติดอากรแสตมป์ด้วยถึงจะมีผลตามกฎหมาย ซึ่งค่าอากรแสตมป์จะอยู่ที่อัตรา 0.1% ของค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า และเป็นข้อตกลงกันว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดสำคัญของค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทำการ เช่าโกดังขนาดเล็ก ที่ผู้ประกอบการควรต้องรู้ไว้ ก่อนที่จะตัดสินใจเช่าอย่าลืมศึกษารายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ดี เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายหลักนี้แล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายยิบย่อยอื่น ๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการเตรียมตัวและเตรียมค่าใช้จ่ายให้พร้อม สำหรับการประกอบธุรกิจของเราให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่สุด

Author avatar
admin
https://poonsubrangsit.com

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.