การหาพื้นที่ให้เช่าเพื่อทำการค้านั้น ในปัจจุบันหาได้ไม่ยาก เพราะมีแหล่งและสถานที่ต่าง ๆ เปิดให้เช่าพื้นที่มากมาย หลาย ๆ คนที่กำลังคิดจะลงทุนทำธุรกิจ ก็มักจะเริ่มจากการหาพื้นที่และทำเลก่อน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และหลังจากที่เราได้พื้นที่ที่เหมาะสมและตรงใจแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมากไม่แพ้กัน นั่นก็คือ การทำสัญญาเช่า ใครที่กำลังจะหา พื้นที่ให้เช่า รังสิต นครนายก อยู่นั้น ต้องรู้ก่อนว่าขั้นตอนก่อนทำสัญญาเช่านั้น มีอะไรบ้าง

ก่อนเช่าพื้นที่ ควรรู้อะไรบ้าง

1. ข้อกำหนดของธุรกิจ

คุณควรรู้ถึงความต้องการของตนเองและลักษณะของธุรกิจด้วย เช่น หากต้องการ พื้นที่ให้เช่า รังสิต นครนายก ก็ต้องดูทำเลที่ตั้งร้าน ขนาดพื้นที่ร้าน ลักษณะของพื้นที่ และเวลาทำการ เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าทำเลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะสามารถนำมาใช้ประเมินความสำเร็จของธุรกิจได้

2. กำหนดต้นทุน

ค่าใช้จ่ายหลักก็คือ ค่าเช่า ซึ่งก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อค่าเช่าได้ เช่น ทำเลที่ตั้ง เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่ากำหนด สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานที่เช่า ขนาดพื้นที่ และความนิยมด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนการเช่าพื้นที่ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการประกันภัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วย เราจึงจำเป็นจะต้องกำหนดต้นทุนและงบประมาณของเราให้แน่ชัด ว่าสามารถจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่

3. คาดการณ์ปริมาณผู้ซื้อ

เมื่อเราได้ทำเลที่ตั้งร้านตามที่ต้องการแล้วนั้น สิ่งต่อมาที่ต้องรู้ก็คือ ทำเลที่เราจะเปิดร้านขายของนั้น สินค้าที่เรานำมาขายตรงกับความต้องการของกลุ่มคนมากน้อยแค่ไหน และคาดว่าจะมีผู้ซื้อเข้าร้านเราเท่าไหร่ สินค้าเราโดดเด่นพอที่ลูกค้าจะสนใจหรือไม่ เพราะการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมผู้ซื้อ จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ทิศทางการตลาดได้ รวมถึงมีข้อมูลสถิติที่จะนำมาปรับให้เข้ากับร้าน เพื่อให้การค้าขายของเรานำมาซึ่งผลกำไรและอยู่รอดต่อไปได้

4. กำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสม

เนื่องจากยุคนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการของดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นมิตร เราจึงควรตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสม ไม่สูงจนเกินไป แต่ก็ไม่ต่ำจนเราขาดทุน โดยลองสำรวจตลาดด้วยการดูร้านค้าอื่น ๆ ที่มีสินค้าใกล้เคียงกับเรา หรือร้านค้าออนไลน์ ว่ามีราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วก็กำหนดราคาขายที่เป็นราคากลาง เพื่อให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าสินค้าของเรามีราคาขายที่สมเหตุสมผล จับต้องได้ ทั้งนี้ต้องคำนวณในเรื่องของต้นทุนด้วย เพื่อจะได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนก่อนทำสัญญาเช่า

ก่อนที่จะทำสัญญาเช่า อย่างเช่น การเช่า พื้นที่ให้เช่า รังสิต นครนายก ก็จะมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรรู้ ดังนี้

1. ใบจองพื้นที่

ในบางที่นั้นผู้ให้เช่าจะให้ผู้เช่าจัดทำใบจองพื้นที่ เพื่อแจ้งเจตจำนงว่าเราต้องการจองพื้นที่นั้น โดยจะมีรายละเอียดของผู้ให้เช่าและผู้เช่า ขนาดของพื้นที่ให้เช่า ราคาค่าเช่า และเงื่อนไขอื่น ๆ โดยมีการวางเงินมัดจำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองฝ่าย ก่อนจะมีการทำสัญญาเช่าในเวลาต่อไป

2. รายละเอียดในสัญญาเช่า

ก่อนที่จะทำสัญญาเช่า ให้ตรวจดูรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ซึ่งในสัญญาเช่าควรจะระบุถึง

ผู้ให้เช่าและผู้เช่าว่าเป็นใคร ระยะเวลาของสัญญา ว่าพื้นที่ให้เช่านั้น เป็นแบบเช่ารายวัน รายเดือน หรือรายปี โดยส่วนมากการเช่าพื้นที่ขายของถ้าเป็นตลาดมักจะเป็นแบบรายวัน แต่ถ้าเป็นพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ถ้าเป็นแบบรายวันก็จะเป็นการเช่าพื้นที่เพื่อจัดงานโปรโมตสินค้า จัดกิจกรรม งานขายสินค้า หรืองานแฟร์ต่าง ๆ ส่วนถ้าเช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าก็จะเป็นสัญญารายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานที่นั้น ๆ

ค่าเช่า ที่มักจะกำหนดจากพื้นที่ให้เช่า โดยวัดขนาด กว้าง x ยาว มีหน่วยเป็นเมตร และคิดพื้นที่เช่าเป็นตารางเมตร เช่น ค่าเช่าพื้นที่ขายของตารางเมตรละ 200 บาท และคิดค่าเช่าแบบรายวัน หากว่าพื้นที่ที่เราจะเช่ามีขนาด 3 x 2 เมตร ก็จะเท่ากับพื้นที่รวม 6 ตารางเมตร ค่าเช่ารายวันก็จะเท่ากับ 6 x 200 = 1,200 บาท แต่หากว่าเป็นพื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า มักจะคิดรวมค่าเช่ากับค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ดังนั้นต้องดูรายละเอียดในส่วนนี้ให้ดีก่อนทำสัญญาเช่า
เงินประกันสัญญา ถ้าหากเป็นพื้นที่ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า มักจะมีการให้วางเงินประกันสัญญา 2-6 เดือน ตามนโยบายของแต่ละที่

3. กฎระเบียบต่าง ๆ และเวลาเปิดปิดสถานที่

เพราะแต่ละสถานที่จะมีกฎระเบียบและเงื่อนไขให้เราปฏิบัติที่แตกต่างกัน เราจึงควรรู้ในเรื่องนี้ให้ละเอียดและชัดเจน เช่น เรื่องการใช้ไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเวลาในการเปิดปิดของสถานที่ และเวลาที่ต้องเปิดร้าน เนื่องจากหากเป็นห้างสรรพสินค้า อาจจะมีข้อห้ามไม่ให้หยุดหรือปิดร้าน ต้องเปิดร้านขายทุกวัน เป็นต้น

หลังจากที่เราได้รู้ถึงขั้นตอนก่อนทำสัญญาเช่า และเรื่องที่ควรรู้ก่อนจะเช่าพื้นที่กันไปแล้วนั้น ใครที่กำลังสนใจ พื้นที่ให้เช่า รังสิต นครนายก ก็ต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ นี้ให้ดี ถ้าเรามั่นใจแล้วก็สามารถทำสัญญาเช่าได้เลย และสุดท้ายสิ่งที่ควรรู้หลังจากทำสัญญาเช่าไปแล้วนั้น อย่าลืมดูค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย เพราะหากเช่าพื้นที่ห้างสรรพสินค้า มักจะมีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางในภายหลัง รวมไปถึงยังมี่ค่าที่จอดรด และค่าภาษีโรงเรือน ที่ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบประมาณ 12.5% ของค่าเช่าอีกด้วย

การจะเปิดร้านขายสินค้าหรือบริการนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากมีการศึกษาข้อกำหนดของการเช่าพื้นที่ต่าง ๆ ให้ดี เพื่อที่เราจะได้วางแผนได้อย่างรัดกุม และคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง ธุรกิจของเราก็จะดำเนินได้ไปอย่างไม่ติดขัด และประสบความสำเร็จได้

Author avatar
admin
https://poonsubrangsit.com

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.