ผู้ประกอบการในปัจจุบันหลายราย มักจะเลือกการเช่าโกดังเพื่อเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบต่าง ๆ ของธุรกิจของตน ด้วยเพราะมีความสะดวกสบายและลงทุนไม่มาก แต่การจะเลือกโกดังเพื่อมาใช้ประโยชน์นั้น ก็มีหลายปัจจัยที่ควรคำนึงถึง เพราะการเลือกโกดังที่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี ก็จะทำให้ตอบสนองธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น รวมถึงควรพิจารณาเลือกโกดังให้เช่าที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราด้วย วันนี้เรามีวิธีในการเลือกโกดัง และการเลือกที่ตั้งสำหรับ เช่าโกดัง ปทุมธานี ว่ามีวิธีเลือกอย่างไร

การเลือกโกดังให้เช่า

การพิจารณาเลือกโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา ควรพิจารณาดังนี้

1. เลือกจากทำเลที่ตั้ง

สิ่งแรกที่ควรให้ความสำคัญในการจะหาโกดังเช่าสักแห่ง นั่นก็คือ สถานที่ตั้ง รวมถึงความต้องการที่เหมาะสมของธุรกิจ เช่น เรื่องของการขนส่ง การย้ายสินค้าเข้า-ออก ทำเลที่ตั้งของโกดังนั้นจะต้องมีความสะดวก ทั้งในเรื่องของการคมนาคมและการขนส่ง เพราะถ้าโกดังคลังสินค้าของเราตั้งอยู่ใกล้กับบริการขนส่งหรือโลจิสติกส์ต่าง ๆ แล้วนั้น ก็จะช่วยให้กระบวนการจัดส่งสินค้าของเรารวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. เลือกจากสภาพของตัวอาคาร

สิ่งสำคัญต่อไปที่ต้องควรพิจารณาก็คือ ตรวจสอบสภาพและอายุของตัวอาคาร รวมถึงตรวจสภาพของโครงสร้าง ขนาดพื้นที่ การรับน้ำหนักของตัวอาคาร ว่ามีความแข็งแรงและสภาพดีพอที่จะใช้งานหรือไม่ และต้องพิจารณาถึงระบบความปลอดภัย ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ เช่น เส้นทางคมนาคมและการเดินทาง พื้นที่จอดรถ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาในภายหลัง

3. เลือกจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของค่าเช่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาด้วย เพราะโกดังให้เช่านั้นมีมากมาย ทั้งที่อยู่ในทำเลที่ดีเหมือนกัน แต่อาจต่างกันที่ราคาและฟังก์ชันต่าง ๆ นอกจากอัตราค่าเช่าแล้ว ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาษีต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าส่วนกลาง ค่ามัดจำ ค่าซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกันตามที่ตกลงกันกับผู้ให้เช่า ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ควรนำมาประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเช่าด้วย เพื่อความคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด

4. เลือกจากความน่าเชื่อถือของผู้ให้เช่า

การเลือกผู้ให้เช่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อย เพราะในปัจจุบันมีผู้ให้เช่าโกดังสินค้าจำนวนมาก ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือก ก็ควรตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้แน่ใจเสียก่อน เนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงมาหลอกเอาเงินมัดจำ หรือแอบอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ ได้ เราจึงควรดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน

5. เลือกจากสัญญาที่เป็นธรรม

ก่อนจะตัดสินใจเช่า ควรขอดูสัญญาให้ดีว่าในสัญญาได้ระบุเงื่อนไข หรือกฎระเบียบอะไรเอาไว้บ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของค่าเช่า และค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ ที่เราควรต้องรู้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่ผู้เช่าต้องเป็นคนรับผิดชอบ เช่น หากเกิดภัยพิบัติและมีความเสียหายเกิดขึ้น ใครจะต้องรับผิดชอบในส่วนนั้น หรือกรณีที่มีการจ่ายค่าเช้าล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ เป็นต้น โดยเราควรพิจารณาด้วยว่า ค่าใช้จ่ายหรือค่าปรับนั้น ๆ สูงเกินไปจนไม่เป็นธรรมหรือไม่

วิธีเลือกทำเลที่ตั้งของโกดัง

หลังจากที่เรารู้หลักในการพิจารณาเลือกโกดังเช่าแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือ การเลือกทำเลที่ตั้ง ซึ่งการเลือกที่ตั้งสำหรับ เช่าโกดัง ปทุมธานี ที่ดีนั้น ย่อมทำให้ธุรกิจของเราเกิดประสิทธิภาพขึ้น ทั้งในเรื่องของการดำเนินการไปจนถึงผลกำไร เพราะการเลือกทำเลที่ตั้งที่ดีจะทำให้บริษัทของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น วิธีเลือกทำเลที่ตั้งของโกดัง มีดังนี้

1. แหล่งที่ตั้ง

ที่ตั้งของโกดังนั้น อยู่ใกล้กับสนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือมีบริษัทขนส่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ซึ่งปัจจัยในการพิจารณเลือกนั้น ขึ้นอยู่กับธุรกิจของเรา ว่าจำเป็นต้องมีช่องทางการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าใกล้กับสถานที่ใด เช่น หากธุรกิจของคุณมีการนำเข้าสินค้าทางเรือ ก็ควรเลือกทำเลที่ตั้งของโกดังที่จะเช่าอยู่ใกล้กับท่าเรือ แต่หากต้องขนส่งสินค้าทางพื้นดิน การอยู่ใกล้สถานีรถไฟหรือทำเลที่มีถนนหลวงหลายสาย และมีบริษัทขนส่งในละแวกใกล้เคียง อย่างการ เช่าโกดัง ปทุมธานี ที่เดินทางสะดวกและติดถนนพหลโยธินรังสิต ก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วและประหยัดต้นทุนได้

2. การคมนาคม

การจะเลือกทำเลที่ตั้งของโกดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยก็คือ การคมนาคม ว่าทำเลนั้นมีถนนและ

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.